Om mig

Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus universitet i 2002 og autoriseret af psykolognævnet i 2006. Siden 2018 har jeg arbejdet som privatpraktiserende psykolog med EMDR-behandling og samtaleforløb med voksne, unge og børn.

Fra 2003 har jeg arbejdet i en årrække i en Pædagogisk Psykologisk Rådgivning tilknyttet skoler og børnehaver. Jeg har lavet psykologiske undersøgelser af børn og vejledt professionelle og forældre i at etablere den rette pædagogik for et barn med særlige behov eller en specifik diagnose. Jeg har været tilknyttet specialtilbud for børn med indlæringsvanskeligheder, diagnoser og særlige behov, hvor jeg har fulgt børn og deres lærere over en årrække. Siden 2007 har jeg fungeret som supervisor for psykologer, som er på vej til deres autorisation. Jeg har sideløbende lavet undervisningsforløb for skoler og børnehaver. Jeg har arbejdet med gruppeforløb for forældre med børn med adfærdsmæssige vanskeligheder og for forældre til børn med angstproblematikker, ligesom jeg har haft samtaleforløb med børn og unge.

Jeg er for nuværende i gang med en flereårig psykolog specialistuddannelse i psykoterapi i Dansk Psykologforenings regi.

Hele mit voksne liv har jeg haft interessen for at arbejde med centrering, ro og fordybelse gennem mindfulness og meditation i forskellige tilgange og retninger. Fra 2009 til 2020 har jeg fulgt forskellige kurser og forløb på Vækstcenteret i Nørre-Snede.

Kontakt mig

Efteruddannelser og kurser – (et udpluk)

2024 – Kursus i behandling af dissociation og stemmehøring med EMDR v. psykolog Dolores Mosquera, Spanien.

2023 – Kursus i behandling af OCD med EMDR. v. Dr. phil. Karsten R. Bhöm, Tyskland.

2022 – Efteruddannelse i EMDR-terapi for Børn og Unge, EMDR – Danmark.

2021 – Akkrediteret EMDR-terapeut – godkendt af EMDR- Danmark og EMDR-Europe

2018 – 2020 EMDR – 2 årigt terapeutisk efteruddannelsesforløb med kontinuerlig supervision af akkrediteret supervisor cand. psych. og specialist Anne Jensen fra EMDR-Danmark.

2017 – 2020 – Syntese og Praksis – 3 årigt meditationskursus på Vækstcenteret v. Helen Gamborg.

2018-2019 – ACT – mindfulness baseret kognitiv terapi. Indføring og supervision af cand.psych. Lene Hvam.

2016 – Chilled / Cool Kids kognitiv terapi (angstbehandling målrettet børn og unge med deres forældre) v. cand. psych. Lisbeth Jørgensen.

2016 – Cool Kids biblioterapi v. professor Mikael Thastum – (biblioterapi er målrettet en forældregruppe med børn, der har angstproblematikker)

2016 – Socio-emotionelle kompetencer hos børn – teori og praksis v. professor Judi Mesman og lektor Mette Skovgaard Væver.

2015 – LP-modellen (Læringsmiljø og pædagogisk analyse) v. bl.a. professor Thomas Nordahl.

2014 – Supervision af andre faggrupper v. cand. psych. Benedicte Schilling.

2013 – De Utrolige År – daginstitutionsprogrammet v. Jamila Reid phd. psych.

2011 – De Utrolig År – forældreprogrammet BASIC v. cand. psych. Barbara Palmer og familieterapeut Ole Falkesgaard.

2010 – Introductory Theraplay and Marschak Interaction Method and Group Introductory Therapy v. Dafna Lender. 5 dages kursus.

2010 – Behandling af tilknytningsforstyrrede og autistiske børn ved cand.psych. Susan Hart og psykiater Jukka Mäkelä.

2010 – Tilknytningsforstyrrelser hos børn i skolealderen v. cand. psych. Niels Peter Rygaard.

2009 – PALS-Forælderrådgiver uddannelsen v. PMO-terapeut Hanne Mark. (Rådgivning/redskaber målrettet forældre til børn med adfærds og/eller opmærksomhedsvanskeligheder).