Mine tilgange

De fleste psykiske problemstillinger sætter sig både i vores krop, tanker og følelser. Det er derfor sjældent nok at arbejde med strategier, som kun målretter sig enten det ene eller det andet. Derfor arbejder jeg med forskellige tilgange, og i samarbejde med dig afgør vi, hvad der relevant for dig og din problemstilling.

At arbejde med ro og centrering

Kognitiv terapi og mindfulness (ACT)

Jeg arbejder med kognitiv terapi og mindfulness (ACT), som giver redskaber til at komme tilstede i nuet. Det hjælper dig til at håndtere negative tanker, følelser og handlemønstre, så de får mindre indflydelse. Det kan frisætte energi til at have fokus på det positive. Det kan åbne op for at opleve mere ro og glæde.  At skabe et roligt nærvær i nuet kan også både åbne for accept og en kærlig holdning til sig selv og andre.

EMDR -behandling

Jeg arbejder primært med EMDR – en evidensbaseret terapiform, som er udviklet til behandling af PTSD, traumer og krisereaktioner. EMDR støtter dig i at sætte dig fri til at leve dit liv her og nu, ved at mindske og ofte helt fjerne invaderende tanker, følelser og fysisk ubehag fra ubehagelige oplevelser i fortiden. EMDR er også effektiv over for en række andre psykiske problemstillinger. Med EMDR laver jeg behandlinger af voksne, unge og børn.

Læs mere om EMDR her. Læs også om, hvordan EMDR kan være effektivt til behandling af angst her

Hjælp dit ængstelige barn

For børn som oplever at deres liv bliver hæmmet af at have angst, er det meget effektivt, når forældrene samarbejder med barnet om at lære nye redskaber til at mestre livet. ”Hjælp dit ængstelige barn” er et terapeutisk undervisningsforløb. Trin for trin giver det dig og dit barn redskaber og strategier til at håndtere ængstelse og bekymringer. Angsten skal ikke forstyrre i hverdagen og forhindrer dit barn i at gøre de ting, som det har lyst til. ”Hjælp dit ængstelige barn” er en anerkendt og forskningsbaseret kognitiv metode. Den bygger på ”Cool Kids” programmet, som er målrettet børn med angst. Det er målrettet børn fra omkring 5 årsalderen,

Læs mere om ”Hjælp dit ængstelige barn” her